Στην HRS (Human Resources Solutions) η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων πραγματοποιείται με απόλυτη εχεμύθεια και κάθε δυνατή ασφάλεια.

H αποστολή προσωπικών πληροφοριών προς το γραφείο μας, με τη μορφή βιογραφικού μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή fax προϋποθέτει τη γνώση και αποδοχή των παρακάτω:

  1. Η βάση βιογραφικών σημειωμάτων του γραφείου μας έχει αποκλειστικό σκοπό την προώθηση υποψηφίων σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και αντίστοιχης προώθησης γίνονται από εξειδικευμένα στελέχη αλλά και με την βοήθεια τεχνικών μέσων.

  2. Τα βιογραφικά σημειώματα δεν δημοσιοποιούνται στο internet ή αλλού, μερικά ή συνολικά, ούτε παρέχεται πρόσβαση σε προσωπικά ή άλλα στοιχεία υποψηφίων σε οποιονδήποτε, εκτός από τους στοχευόμενους παραλήπτες - υποψήφιους εργοδότες, κάθε φορά.

  3. Η προώθηση βιογραφικών σημειωμάτων δεν γίνεται τυχαία, άλλα μετά από σχετική περιγραφή - εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις.

  4. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να μην περιλαμβάνουν στα βιογραφικά τους σημειώματα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα.

  5. Τα βιογραφικά σημειώματα δεν υπόκεινται σε καμία άλλη επεξεργασία. Όταν κρίνεται απαραίτητο βιογραφικά σημειώματα διαγράφονται από το σύστημα σε ένα έτος από την εγγραφή τους.

  6. Η ηλεκτρονική βάση του γραφείου HRS (Human Resources Solutions) δεν είναι διασυνδεμένη με καμία άλλη βάση δεδομένων, προσωπικών ή άλλων στοιχείων.

  7. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν να ανανεώσουν, να επαληθεύσουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα όποια στιγμή το επιθυμούν από την ηλεκτρονική βάση του γραφείου.

  8. Η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με το ν.2472/97 και όλες τις συμπληρωματικές διατάξεις, εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) και την αφορούν. Η βάση θα εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο σχετικό πλαίσιο, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την HRS στην παρακάτω διεύθυνση: hrs.office.info@gmail.com και στο τηλ. 2311 242732.

Print