Στην HRS (Human Resources Solutions) η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων πραγματοποιείται με απόλυτη εχεμύθεια και κάθε δυνατή ασφάλεια.

H αποστολή προσωπικών πληροφοριών προς το γραφείο μας, με τη μορφή βιογραφικού μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή fax προϋποθέτει τη γνώση και αποδοχή των παρακάτω:

  • Η βάση βιογραφικών σημειωμάτων του γραφείου μας έχει αποκλειστικό σκοπό την προώθηση υποψηφίων σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και αντίστοιχης προώθησης γίνονται από εξειδικευμένα στελέχη αλλά και με την βοήθεια τεχνικών μέσων.
  • Τα βιογραφικά σημειώματα δεν δημοσιοποιούνται στο internet ή αλλού, μερικά ή συνολικά, ούτε παρέχεται πρόσβαση σε προσωπικά ή άλλα στοιχεία υποψηφίων σε οποιονδήποτε, εκτός από τους στοχευόμενους παραλήπτες - υποψήφιους εργοδότες, κάθε φορά.
  • Η προώθηση βιογραφικών σημειωμάτων δεν γίνεται τυχαία, άλλα μετά από σχετική περιγραφή - εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις.
  • Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να μην περιλαμβάνουν στα βιογραφικά τους σημειώματα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα.
  • Τα βιογραφικά σημειώματα δεν υπόκεινται σε καμία άλλη επεξεργασία. Όταν κρίνεται απαραίτητο βιογραφικά σημειώματα διαγράφονται από το σύστημα σε ένα έτος από την εγγραφή τους.
  • Η ηλεκτρονική βάση του γραφείου HRS (Human Resources Solutions) δεν είναι διασυνδεμένη με καμία άλλη βάση δεδομένων, προσωπικών ή άλλων στοιχείων.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν να ανανεώσουν, να επαληθεύσουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα όποια στιγμή το επιθυμούν από την ηλεκτρονική βάση του γραφείου.
  • Η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με το ν.2472/97 και όλες τις συμπληρωματικές διατάξεις, εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) και την αφορούν. Η βάση θα εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο σχετικό πλαίσιο, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την HRS στην παρακάτω διεύθυνση: hrs.office.info@gmail.com και στο τηλ. 2311 242732.
Print