Είμαστε ένα νέο, δυναμικά αναπτυσσόμενο Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας - HRS (Human Resources Solutions) - και παρέχουμε εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Οι υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

  • Υπηρεσίες εύρεσης προσωπικού
  • Υπηρεσίες αξιολόγησης και κινητοποίησης ανθρώπινου δυναμικού
  • Επιλογή στελεχών

Το Ι.Γ.Ε.Ε - HRS λειτουργεί υπό την διεύθυνση των Μυλωνά Παναγιώτη και Σιολτζίδη Φώτη, Διπλωματούχων Οικονομολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του τμήματος Οικονομικής των Επιχειρήσεων και μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το γραφείο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 53, κάθετη οδός στην Κωνσταντινουπόλεως, στην περιοχή του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου.

Σεβόμενοι την εταιρική κουλτούρα των πελατών μας, προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων, με διαφάνεια στους όρους συνεργασίας και συνέπεια στην τήρηση των συμφωνηθέντων.
Print
Print