Στην HRS (Human Resources Solutions) παρέχουμε εξειδικευμένες και και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Οι υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

  • Υπηρεσίες εύρεσης προσωπικού
  • Υπηρεσίες αξιολόγησης και κινητοποίησης ανθρώπινου δυναμικού
  • Επιλογή στελεχών

Η HRS (Human Resources Solutions) λειτουργεί υπό την διεύθυνση του Σιολτζίδη Φώτη (Διπλωματούχος Οικονομολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του τμήματος Οικονομικής των Επιχειρήσεων και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος).

Το γραφείο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ιωάννου Τσελεπή 24, στην περιοχή Άνω Τούμπα.

Σεβόμενοι την εταιρική κουλτούρα των πελατών μας, προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων, με διαφάνεια στους όρους συνεργασίας και συνέπεια στην τήρηση των συμφωνηθέντων.

Print
Print