• Υπάλληλοι υποδοχής (Receptionist)
 • Chef
 • Μάγειροι-Βοηθοί κουζίνας-Λαντζιέρες
 • Σερβιτόροι
 • Καμαριέρες
 • Τεχνικό προσωπικό (Υδραυλικοί-Ηλεκτρολόγοι κτλ.)
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Υπάλληλοι γραφείου
 • Γραμματείς
 • Πωλητές
 • Chef
 • Μάγειροι-Βοηθοί Μαγείρων
 • Bartender
 • Σερβιτόροι
 • Μπουφετζήδες
 • Άτομα για βοηθητικές δουλειές κουζίνας
 • Οδηγοί
 • Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό
 • Αποθηκάριους
 • Ανειδίκευτο προσωπικό - εργάτες
 • Φροντίδα ηλικιωμένων
 • Αποκλειστικές νοσοκόμες
 • Φροντίδα παιδιών
 • Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Οικιακούς βοηθούς